Triggerpunkter - Steg 1

Ibland kan det finnas smärtsamma. värkande områden på kroppen som inte tycks svara på lokal behandling.
Under en allmän massagebehandling kan terapeuten ofta finna avlägsna punkter som vid beröring ger smärtförnimmelser
i dessa områden, s.k. förskjuten smärta. Dessa punkter som orsakar smärtan kallas ofta ”triggerpunkter”.
I denna utbildning lär man sig var man kan hitta dessa punkter, varför de uppkommer samt hur man kan behandla dessa.

Kursen riktar sig till Diplomerade/Certifierade massörer som vill ha en bättre förståelse om uppkomsten och behandlingsmetoden
för dessa vanligast förekommande Myofasciala triggerpunkter.
De vanligaste orsakerna till aktivering av triggerpunkter samt att efter kurens slut kunna lokalisera och behandla dessa.

Teorin innehåller föreläsning samt demonstration och palpation av triggerpunkter samt upprepning av anatomin.
Praktiken utövas på varandra under övervakning av lärare.

 Innehåll
– eleven ska kunna anatomin kring aktuella muskler

 Teori
– eleven ska efter avslutat kurs kunna karaktärsdrag, förekomst, fysiologiska mekanismer bakom triggerpunkter

Palpation
– eleven ska kunna palpera fram olika triggerpunkter som lärs ut under kursen

 Anamnes
– eleven ska utifrån anamnesen från kunden kunna lokalisera samt behandla de aktuella triggerpunkterna

Förkunskaper:  Minst Diplomerad Idrottsmassör.
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:
Kursstart:      10/10-2024              8 platser kvar 
Kursdagar:    10-11/10-2024
Kurs nr:          TP1 224
Tider:              09-15
Pris:                3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.