Finsk Nervbanemassage

Enligt sägen kom den finska nervbanemassagen från Ryssland för ca 300-400 år sedan.
Läran innehades länge av en enda släkt i nordöstra Finland innan de spred kunskapen vidare till hela landet.
I Sverige är den fortfarande ett föga känt begrepp.

Med den finska nervbanemassagen behandlas vissa banor i kroppen som inte alltid följer nervbanornas läge.
Noggrann och väl utförd behandling är av cenral betydelse.
Förutom nervernas riktning följer behandlingsbanorna också akupunkturmeridianer, muskel- och benhinner.
Även vissa triggerpunkter finns ofta på behandlingsbanorna.

Finsk nervbanemassage är en MYCKET kraftfull behandling som når och ibland också överskrider smärtgränsen
samt även (i vissa fall) tillåter uppkomst av blåmärken på huden.
Kraftig värk efter första behandlingstillfället är därför inte alls ovanligt.
Resultatet efter behandling brukar oftast märkas senast efter den tredje behanlingsomgången.

Den finska nervbanemassagen skiljer sig HELT från den kinesiska formen med samma namn.
De två har ABSOLUT ingenting alls med varandra att göra mer än namnet.

Denna typ av massage lämpar sig mycket väl vid långvarig/kronisk smärta, t.ex. musarm, golf/tennisarm eller ischias.

Förkunskaper: Minst Diplomerad Idrottsmassör i Finsk Massage.
Denna utbildning är ENDAST till för de massörer som är utbildade på någon av Massageakademierna.

2-dagars kurs!
Förkunskaper:   Minst Diplomerad Idrottsmassör med 1-2 års arbetserfarenhet samt MYCKET starka fingar.

Kursstart:       29/1-2024                      8 platser kvar !
Kursdagar:     29-30/1-2024
Kurs nr:           NB1 124
Tider:              09-15

Pris:                4.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.