HLR

Hjärt-lungräddning samt åtgärder vid luftvägsstopp
Varje år inträffar det ca. 10 000 hjärtstopp i Sverige, utanför sjukhus.
På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop.
Fler liv skulle kunna räddas om du eller någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt.
Man vet att chansen att överleva ökar med 2-3 gånger om Hjärt- lungräddning börjar i tid.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Hjärt- lungräddning samt att kunna behandla en stående och liggande person med luftvägsstopp.

Innehåll:
– Varför hjärt- lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp

– Grundutbildning med hjärtstartare

Förkunskaper: Inga.:

Kursstart:        2023                8 platser kvar !
Kursdagar:      2023
Kurs nr:            HLR 123
Tider:               1630-1930
Pris:                 1.000:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg

OBS! Företag med fler än 6 st anställda: Ring eller maila för offert!!!