Vidareutbildningar

Idrottsmassage

Palpation
Avancerad massage
Idrottsmassage
Stretching
Akut skadebehandling
 
Denna kurs är ENDAST till för elever som gått den 
Diplomerade Massörutbildningen hos Massageakademin!
Denna kurs är nästa steg efter Massörutbildningen. 

Palpation:
En fullmatad dag med palpation.
Du kommer att lära Dig att lättast kunna palpera fram de  nödvändigaste punkterna på människokroppen.
Ett MÅSTE för att kunna hitta kroppens alla muskler/triggerpunkter etc etc              

Massörerna tränar på nya, mer avancerade massagegrepp och teknik som är användbara inom idrotten och passar även
utmärkt till all behandling som kräver specifik muskelbehandling t. ex. ischias och andra ”svårbehandlade” besvär.

Stretching:
Man lär sig stretcha sig själv och andra s.k. passiv stretching. Stretching är en mycket viktig behandlingsform utöver massagebehandlingar.

Kursens mål och syfte

Utbildningen sker under 3+2 dagar. Du kan välja att gå denna kurs i slutet på din massörutbildning eller vid ett senare tillfälle.
Praktik 80 timmar på skolan samt ett teoriprov tillkommer.

Kursen är en påbyggnadsutbildning för diplomerade massörer och ger kunskap i avancerad massage, idrottsmassage, stretching och palpation. Utbildningen syftar till att terapeuten lär sig palpation och avancerade massagegrepp som krävs t ex inom idrott och svårbehandlade muskelbesvär, men även att instruera andra i stretching.

Omfattning

Kursen omfattar 34 timmar teori/praktiska övningar samt 80 timmar praktik på skolan              
Även en del hemstudier behövs. Teorin innehåller föreläsningar och demonstration av avancerade massagegrepp och tekniker.
Praktiken sker på skolan och övervakas av lärare som vid behov ger hjälp och stöd samt bedömer elevens kunskaper och
resultat av utförda behandlingar. Praktiken kan dels genomföras på aktiva idrottsutövare och personer med uttalade
muskelbesvär på någon idrottsanläggning.

Innehåll

Kursen är upplagd så att eleven efter genomgången utbildning väl ska behärska kunna tolka de symptom som kunden beskriver
och välja lämplig behandlingsform som olika grader av massage, töjning och stretching ska kunna känna och bedöma skadade
och ansträngda muskler samt bedöma vilka massagegrepp som är lämpliga i varje enskild behandlingen, ska kunna bedöma
omfattning av behandling och vilken metod som ska tillämpas i situationer med aktiva idrottsutövare,
Ska kunna behandla symptom som kräver djupare grepp, t ex ischias och andra svårbehandlade muskelbesvär,
Ska kunna instruera kunden om lämpliga stretchingrörelser

Du ska MINST ha gjort ca 50 timmar av din Diplomerad massörutbilningens praktiktimmar.
 
Utbildningsdokument
Efter godkänd utbildning och godkänt teoretiskt prov utfärdar Massageakademin diplom för avancerad massage/idrottsmassage.

Förkunskaper: Påbörjad Diplomerad Massörutbildning. (se ovan!)
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:.
Kursstart:           7/6-2023                      6 platser kvar ! 
Kursdagar:         7,8,9,15,16/6-2023
Praktikstart:       12/6-2023
Kurs nr:               IDM 123
Tider:                  09-17

Kursstart:           7/12-2023                     8 platser kvar ! 
Kursdagar:         7,8,14,15/12-2023
Praktikstart:       7/12-2023
Kurs nr:               IDM 223
Tider:                  09-17
Pris:                    6.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

 

Koppningsmassage

En uråldrig asiatisk behandlingsmetod för att rensa ur kroppen och återfå hälsa.
Genom att öka blodcirkulationen ökas immunförsvaret och kroppen börjar läka.
Denna metod används fortfarande inom sjukvården, främst i asien.

Koppingmassage börjar bli allt vanligare även i Sverige, men då kom ett komplement till olika terapeutiska behandlingar.
Med hjälp av kopporna kan vi jobba ordentligt med musklerna och bindväven utan att det sliter på terapeutens händer och armar.
Det vakuum som skapas ökar cirkulationen i kroppen, vilket hjälper till att rensa ut gifter och slaggprodukter.
Denna behandlingsmetod har visat sig vara väldigt effektiv t.ex. på stela muskler, bindväv och celluliter.

Under denna endagars utbildning går vi igenom hur koppingen fungerar och påverkar våra kroppar, när vi får och när vi inte får/bör använda kopping.                  Med gummikoppor gör vi en helkroppsbehandling på varandra, så vi lär oss att hantera kopporna, samt får känna hur det känns att få denna behandling.
Då det är en behandling med vakuum är risken stor att man får sugmärken/blåmärken efter behandlingen.

I kurspriset ingår ett set med 4 gummi/silicon-koppor.
Inga förkunskaper behövs, dock är den en fördel att vara massör eller liknande.

Kursstart:         4/10-2023                7 platser kvar!
Kursdagar:       4/10-2023
Kurs nr:             KOP 223
Tider:                 09-17
Pris:                   2.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg

Bambumassage

Bambumassage är en väldigt djupgående massagebehandling i syfte att mjuka upp kroppens stela leder och muskler.

Med hjälp av massagepinnar av bambu kommer man väldigt djupt ner i muskulaturen och kan släppa på spänningar i kroppen.

Tro det eller ej – bambumassage är faktiskt väldigt effektivt mot celluliter.
Bambupinnarna går djupt och förstör cellulitdepåerna som sedan helt naturligt kan rensas ur kroppen.
Bambumassage är mycket behagligt men kan samtidigt kännas smärtsamt då bambupinnarna ned i de djupaste musklerna.
En ny otrolig upplevelse, en fantastisk känsla som ofta berör våra sinnen. Denna utbildning är ny helt unik massagemetod som helt enkelt måste upplevas.

Ett set med bambupinnar ingår i kursavgiften!
Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart::                  5/10-2023           7 platser kvar
Kursdag:                    5/10-2023
Tider:                          09-17
Kurs nummer:            BAM 223
Pris:                            3.500:-inkl. moms, dokumentation, 1 set bambupinnar och intyg

Lymfmassage

Lymfmassage är en mycket effektiv massageteknik som oftast ger väldigt lyckade och goda behandlingsresultat
vid svullnader/vätskesamlingar/ödem i ben och armar.
Metoden är speciellt framtagen av oss för att användas av redan utbildade massörer/massageterapeuter, zonterapeuter eller likande terapeuter.

Lymfmassageen stimulerar människans lymfsystem så att ev. överskottsvätska och andra slaggprodukter snabbt förs ur kroppen.
En behandling med vår lymfmassage omfattar lätta tryck samt strykningar längst hela kroppen i lymfflödets riktning.
Massagen hjälper kropppen att bli av med överskottsvätska och slaggprodukter ur kroppen.

Hela massagen är en mycket skonsam och lätt massage som inte gör ont alls. En lymfmassage kan alla ha nytta av,
men är framtagen för människor med någon form av mindre modell av svullnad i armar eller ben, mindre smärta, arm eller bendomningar.

Denna 2-dagars utbildning bör ses som en vidareutbildning för yrkesverksamma massörer eller liknande.
Bör Ej jämföras med en längre utbildning till Lymfterapeut.

Denna kurs finns i komination md bambumassage nere i solen på Gran Canaria!  Klicka HÄR för mer info om den kursen!
 
Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       24/8-2023                4 platser kvar!
Kursdagar:     24-25/8-2023
Kurs nr:           LYM 223
Tider:               09-16
Pris:                 3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Triggerpunkter - Steg 1

Ibland kan det finnas smärtsamma. värkande områden på kroppen som inte tycks svara på lokal behandling.
Under en allmän massagebehandling kan terapeuten ofta finna avlägsna punkter som vid beröring ger smärtförnimmelser
i dessa områden, s.k. förskjuten smärta. Dessa punkter som orsakar smärtan kallas ofta ”triggerpunkter”.
I denna utbildning lär man sig var man kan hitta dessa punkter, varför de uppkommer samt hur man kan behandla dessa.

Kursen riktar sig till Diplomerade/Certifierade massörer som vill ha en bättre förståelse om uppkomsten och behandlingsmetoden
för dessa vanligast förekommande Myofasciala triggerpunkter.
De vanligaste orsakerna till aktivering av triggerpunkter samt att efter kurens slut kunna lokalisera och behandla dessa.

Teorin innehåller föreläsning samt demonstration och palpation av triggerpunkter samt upprepning av anatomin.
Praktiken utövas på varandra under övervakning av lärare.

 Innehåll
– eleven ska kunna anatomin kring aktuella muskler

 Teori
– eleven ska efter avslutat kurs kunna karaktärsdrag, förekomst, fysiologiska mekanismer bakom triggerpunkter

Palpation
– eleven ska kunna palpera fram olika triggerpunkter som lärs ut under kursen

 Anamnes
– eleven ska utifrån anamnesen från kunden kunna lokalisera samt behandla de aktuella triggerpunkterna

Förkunskaper:  Minst Diplomerad Idrottsmassör.
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:

Kursstart:      13/9-2023                5 platser kvar 
Kursdagar:    13-14/9-2023
Kurs nr:          TP1 223
Tider:              09-16
Pris:                3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Triggerpunkter - Steg 2

Denna kurs är en direkt uppföljning av TP 1 kursen.

Litet repetiton samt massa nya härliga punkter.
Förkunskaper: Triggerpunktskurs - Steg 1

Kommande kurser:
Kursstart:                   12/4-2023             3 platser kvar!
Kursdagar:                 12/4-2023
Kurs nr:                       TP2 123
Tider:                          09-16
Pris:                            2.500:-inkl. moms, dokumentation.

Finsk Nervbanemassage

Enligt sägen kom den finska nervbanemassagen från Ryssland för ca 300-400 år sedan.
Läran innehades länge av en enda släkt i nordöstra Finland innan de spred kunskapen vidare till hela landet.
I Sverige är den fortfarande ett föga känt begrepp.

Med den finska nervbanemassagen behandlas vissa banor i kroppen som inte alltid följer nervbanornas läge.
Noggrann och väl utförd behandling är av cenral betydelse.
Förutom nervernas riktning följer behandlingsbanorna också akupunkturmeridianer, muskel- och benhinner.
Även vissa triggerpunkter finns ofta på behandlingsbanorna.

Finsk nervbanemassage är en MYCKET kraftfull behandling som når och ibland också överskrider smärtgränsen
samt även (i vissa fall) tillåter uppkomst av blåmärken på huden.
Kraftig värk efter första behandlingstillfället är därför inte alls ovanligt.
Resultatet efter behandling brukar oftast märkas senast efter den tredje behanlingsomgången.

Den finska nervbanemassagen skiljer sig HELT från den kinesiska formen med samma namn.
De två har ABSOLUT ingenting alls med varandra att göra mer än namnet.

Denna typ av massage lämpar sig mycket väl vid långvarig/kronisk smärta, t.ex. musarm, golf/tennisarm eller ischias.

Förkunskaper: Minst Diplomerad Idrottsmassör i Finsk Massage.
Denna utbildning är ENDAST till för de massörer som är utbildade på någon av Massageakademierna.

2-dagars kurs!
Förkunskaper:   Minst Diplomerad Idrottsmassör med 1-2 års arbetserfarenhet samt MYCKET starka fingar.

Kursstart:       22/8-2023                      8 platser kvar !
Kursdagar:     22-23/8-2023
Kurs nr:           NB1 223
Tider:              09-15

Pris:                4.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Palpation

En fullmatad dag med palpation.

Du kommer att lära Dig att lättast kunna palpera fram de allra nödvändigaste punkterna på människokroppen.
Ett MÅSTE för att kunna hitta kroppens alla muskler/triggerpunkter etc etc

Denna kurs ingår i både Idrottsmassagen samt certifieringskurserna.
(Dag 1 på Idrottsmassagen)

Lärare: Sabina Nordrup & Alf Uddmyr

Kursdag:        7/6-2023                5 platser kvar !
Kurs nr:          PAL 123 
Tider:             09-15

Pris: 1.900:- inkl moms och kursmaterial.

Skadetejpning

Tejpar gör man oftast för att skydda en skadad kroppsdel från överbelastning i samband med arbete, idrott eller i det vardagliga livet.
Tejpning kan även minska smärta och påskynda kroppsdelens läkning genom att motverka att en led hamnar i ogynnsamma
positioner och utsätts för ännu mer belastning.
Tejpning avlastar också och minskar därigenom avsevärt risken för överbelastning.

Mycket bra vidareutbildning för dig som jobbar eller har tänkt att jobba med idrotts- och sportskador.
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       7/11-2023          6 platser kvar!
Kursdagar:     7/11-2023
Kurs nr:          STEJ 223
Tider:              09-15

PRIS:              1.900:- inkl. moms, dokumentation och intyg.

Kinesiologitejpning

Nya generationens skade/rehab-tejpning- som utvecklades av kiropraktikern DR.Kenzo Kase med
intentionen att stärka kroppens egna läkeprocesser genom att applicera detta unika material med en speciell teknik.

Tejpning av; armar & ben
Bakgrundshistorik, behandlingsteknik, praktisk undervisning tejpningsteknik
(motoriska, stabiliserande, korrigerande tekniker)
Tejpning av; axlar, skuldror, nacke, rygg & bröstmuskler, höft, Ländrygg & ljumskar
(motoriska, stabiliserande, korrigerande tekniker)
Behandlingsteknik, praktisk undervisning-tejpningsteknik
Denna kurs ingår i den certifierade idrottsmassagekursen!

Förkunskaper: Mycket goda anatomikunskaper.

Kommande kurser:

Kursstart:       8/11-2023                8 platser jkvar
Kursdagar:     8-9/11-2023
Kurs nr:           KTEJ 223
Tider:              09-15

Specialpris:    3.900:- /  inkl. moms, all dokumentation och material.

Terapeutisk Muskeltöj

Under två hela dagar Du lär Dig egenstretch men framför allt att stretcha andra – s.k. terapeutisk stretching.
Stretching är en mycket viktig behandlingsform utöver massagebehandlingar.
Utbildningen sker under två dagar där du kommer att få lära dig massor av olika stretchövningar.
Muskeltöj/stretch är en mycket viktig del i en komplett massagebehandling.

Stretching är en handling medvetet utförd i syfte att förlänga muskler, generellt öka välbehag och smidighet samt minska träningsvärk,
Som ett inslag i vanlig träning blev stretching populärt under 70- och 80-talet i samband med jogging och aerobicsvågen i västvärlden.
Stretching utförs ofta aktivt, men det är även en vanlig behandlingsmetod och kallas då för passiv stretching.

Förkunskaper: Diplomerad idrottsmassör eller liknande!
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:

Kursstart:       25/10-2023                 6 platser kvar!
Kursdagar:     25-26/10-2023
Kurs nr:          TÖJ 223
Tider:              09-16
Pris:                3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Shiatsu För Hemmabruk

Japansk massage.

Massagen balanserar kroppens energi (ki)
genom att arbeta längs med kroppens meridianer (energibanor) med tryck och stretch.
Massagen görs utanpå kläder.Vi tränar på varandra.

Lärare på Kursen är Birgit Eriksson:
Shiatsu terapeut och Cert. Massör
Hon har studerat massage i Sverige, Japan och Kina.

Förkunskaper: Inga
Lärare: Birgit Eriksson .

Kommande kurser:

Kursstart:       29/9-2023                7 platser kvar!
Kursdagar:     29-30/9-2023
Kurs nr:          SFH 123
Tider:              09-17
Pris:                3.750:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Qi Gong För Hemmabruk

Qi gong träning ger energi och stärker vårt immunförsvar
Vår energibalans är en grund för vår hälsa.
Qi gong ger inre styrka och välbefinnande
Du får med dig övningarna hem som du sedan kan fortsätta träna.

Lärare på kursen är Birgit Eriksson
Qi gong  Instruktör.
Hon har studerat qi gong i Sverige och Kina

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:
Kursstart:       11/11-2023             8 platser kvar !
Kursdagar:     11-12/11-2023
Kurs nr:          QIG 123
Tider:              09-17
Pris:                3.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Medicinsk grundkurs

Terapeutisk grundmedicin

Att ha en god grundläggande förståelse för hur kroppen fungerar och hur sjukdomar uppstår är viktigt inom alla hälsoområden.                                                     Kursen i terapeutisk basmedicin ger dig grunderna i anatomi, fysiologi och patologi och är en grundläggande utbildning inom i anatomi och fysiologi. 

Kursen motsvarar basmedicin på undersköterskenivå och vänder sig till dig som är terapeut, instruktör eller tränare.
Kunskaperna i denna kurs är också nödvändiga för att du ska kunna genomföra SFKM:s certifieringsprov och
använda dig av titeln Kvalitetssäkrad Terapeut.

Självstudier
Kursen i terapeutisk basmedicin är på distans och genomförs som självstudier.
Den baserar sig på en digital plattform där du både läser och besvarar instuderingsfrågor efter varje ämnesområde. 

Kursen omfattar nio teman:

Anatomi och Fysiologi
Mikrobiologi
Sjukdomstecken och undersökningar
Vanliga sjukdomstillstånd
Farmakologi
Olycks-och katastrofberedskap 
Historik 
Anatombilder
Terminologi
Den bjuder på ett engagerande innehåll som är enkelt att ta till sig. Rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder förklarar och förtydligar texten
Du behöver inte heller köpa någon litteratur utan allt du behöver finns i plattformen. Du läser i din egen takt.
Kursen kan utföras under ett års tid.

Denna kurs ingår i certifieringskurserna!
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande samt goda anatomikunskaper!

Kommande kurser:

Kursstart:    Löpande              
Kurs nr:       MED
Pris:             3.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Rytmisk Röresleträning - Steg 1 

Rytmisk Rörelseträning och reflexer vid smärta - Steg 1

Arbeta effektivt och enkelt med orsaker till smärta, spänningar och problem i rörelseapparaten,
Vänder sig till alla som arbetar med kroppen eller med sig själv
Innehåll:
Att "läsa" kroppen
Effektiva rörelser mot muskelspänningar, stress och smärta.
Rätat ut sneda höfter och felställningar i kroppen
Övningar att skicka med klienten hem
Möjlighet att känna skillnad i din egen kropp redan under kursen

KURS 1  
Arbeta effektivt med spänningar, smärta och snedställning i rygg, och höfter
Korrigera snedställd bäcken med hjälp av rörelse.
Arbeta med rörelser vid kyfos och skolios
Vi arbetar också med lugnande övningar att använda vid Stress och överbelastade sinnen. 

Förkunskaper: GOD svenska i tal och skrift 

Lärare: Birgit Eriksson

Kursstart:         Hösten2023                       10 platser kvar
Kursdagar:       Hösten-2023
Kurs nr:             RYT 123-1
Tider:                 09-17
PRIS:                 3.750:-

Rytmisk Rörelseträning - Steg 2

Rytmisk Rörelseträning och reflexer vid smärta - Steg 2

En direkt fortsättningskurs på Steg 1.
Vi arbetar med spänningar, smärta och snedställningar i armar, händer, axlar, ben, fötter, käkar samt fortsätter att arbeta med höfter.

Förkunskaper: Steg 1
Lärare: Birgit Eriksson

Kursstart:         2023                       10 platser kvar
Kursdagar:       
Kurs nr:             RYT 122-2
Tider:                09-17
PRIS:                3.750:-

Massage mot Fibromyalgi

Denna massageform är till för att förbättra livskvaliteten för människor med Fibromyalgi!
Idag uppskattas det att ca 2-4% av Sveriges befolkning har diagnosen Fibromyalgi.
Man räknar även med att så många som ca 20% av alla långtidssjukskrivningar kan bero på just Fibromyalgi.
Vanliga symtom är trötthet, värk i leder, sömnsvårigheter, tarmproblem, stelhet, svullnadskänsla mm mm.

Med denna, vår egna speciellt framtagna massageteknik finns det hjälp att få!
Denna kurs är ett alldeles utmärkt komplement för Dig som idag redan arbetar som massör eller liknande.
Men man kan, om man så vill, även gå den helt utan förkunskaper.

Massagen utförs med lätta strykningar och speciella grepp över hela kroppen.
Målet är att öka blodcirkulationen och kundens välbefinnande.
För att stärka effekten använder vi oss av speciella oljor i behandlingen.

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:
Kursstart:       14/6-2023             7 platser kvar !
Kursdagar:     14/6-2023
Kurs nr:           FIB 123
Tider:              09-17

Kursstart:       5/12-2023             8 platser kvar !
Kursdagar:     5/12-2023
Kurs nr:           FIB 223
Tider:              09-17

Pris: 2.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.


Energimassage

Energimassage är den moderna benämningen på traditionella japansk massage som har sitt ursprung i 900-talets Japan. Så kallad ahma eller amma, som betyder massage på japanska. Metoden var vanlig i Asien fram till 1600-talet.

En förkortad variant av den klassiska japanese massage utvecklades i USA och introducerades i Sverige 1986.
Energimassagetekniken bygger på kinesiska teorier som har som utgångspunkt att det cirkulerar energier som följer vissa kanaler, kallade meridianer, i kroppen.

Vid energimassage stimulerar man bestämda akupunkter, så kallade tsubos på japanska, med hjälp av snabba tryck, skakningar, töjningar och korrigeringar av ryggens och axelpartiets muskler.
Vid energimassage används över 30 olika hand- och fingertekniker. Massagen omfattar huvud, nacke, axlar, rygg, armar och händer. Detta ska balansera kroppens energier och ge både en uppiggande och avslappande effekt.

Förkunskaper: Inga.
Kommande kurser:

Kursstart:      22/11-2023                  8 platser kvar !
Kursdagar:    22/11-2023
Kurs nr:          ENE 123
Tider:              09-16
Pris:                2.500:-  inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Massage i skola / Förskola

Massage gör att barn:
Blir lugnare, mindre stressade och ljudnivån lägre
Ökad koncentration
Utvecklar empati: Lyssnar på varandra och lär sig säga nej till oönskad beröring
Mindre aggression och slåss mindre
Utvecklar sin kroppskännedom och självkänsla

Dessutom får Pedagogerna:
Mindre stress, en lugn stund och en möjlighet att se och bekräfta barnen.

På kursen får ni lära er att ge massage,får tips om hur du kan lägga in 
massagen i den dagliga verksamheten och hur barn kan ge varandra massage. 
Ni får lära er både en sittande massage och att ge massage på bänk (alt. madrass)

Ni tränar massagen på varandra,då det är viktigt att veta hur det känns att 
ge och få massage och anpassa beröringen efter individen. 
Massagesagor och massage lekar anpassade efter barnens ålder.
Efter kursen har ni verktyg att sätta igång direkt med massagen.

Lärare på Kursen Birgit Eriksson:
nstruktör i Massage i skolan och förskolan samt Spädbarnsmassage instruktör.
Cert. Massör. Har studerat massage i Sverige, Japan och Kina.
Hon har själv arbetat i skola och förskola samt haft massage med barnen (förskola till gymnasiet)
och sett de positiva från massage med barnen. Birgit arbetar också med motorisk träning

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       19/8-2023               8 platser kvar!
Kursdagar:     19-20/8-2023
Kurs nr:          MIS 123
Tider:              09-17
Pris:                3.750:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Klangmassage

I denna underbara utbildning lär vi oss att försätta kroppen i ett lugn. 
Rythmen och ljudet av Singing Bowls hjälper hela kroppen att återfå energi och harmoni.

Klangmassagen utföres med speciellt utformad skålar i olika grundfrekvenser och storlekar som placeras ut på kroppen. På detta sätt kommer ljudet som produceras att överföras till kroppen.  Detta uppfattas som en vibration i kroppen. Ljudmassage är avslappnande och har en mycket lugnande effekt i avslappningssyfte och rekommenderas exempel som behandling/lindring av stress.

Kursen hålles på Engelska!

Förkunskaper: Inga.
Kommande kurser:

Kursstart:       Inga planerade kurser               10 platser kvar!
Kursdagar:     
Kurs nr:           KLA 124
Tider:              09-17
Pris:                3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Mineral & Stenmassage

Denna behandling är en kombination av massage tekniker från öst och väst  
och en speciell massage med ädelstenar. 
Kristallstrukturen hos ädelstenar avger positiva vibrationer.  
Vi använder denna välgörande stöd genom direkt massage med stenar och 
genom att sätta dem på bestämda punkter på kroppen. 
Deltagarna lär sig också om naturen och effekten av de stora stenar som  används i massage. Denna behandling har en dubbel effekt, att slappna av  genom massage och förbättra symmetrin och strukturen på alla nivåer: kropp, sinne och ande.  
 
Denna kurs är INTE att förväxla med en klassisk hot stone massage. 

OBS! Undervisning sker helt på engelska!!! 
Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:      Hösten-2023                10 platser kvar!
Kursdagar:    Hösten-2023
Kurs nr:          VIT 123
Tider:             09-17
Pris:               3.125:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Thai Herbal - Örtmassage

Thai Herbal/Örtmassage upplevs ofta mjukare än klassisk massage.
Vi arbetar med massageolja och använder oss av uppvärmda örtstämplar som värms i en speciell värmare och sedan masseras mot huden.

Värmen tillsammans med de speciella kryddorna i örtknytena får hela kroppens muskler att slappna av och dessutom komma i balans.
Örtstämplarna är tygbollar som är fyllda med en mycket välgörande/väldoftande örter av olika slag.
Ofta innehåller dom ingefära, citrongräs och kamrer. Men kan ibland innehålla andra dofter.

När man värmer örtstämplarna kommer örterna att avge specifika egenskaper som tränger ned djupt i musklerna och kan lindra en del smärtor samt är
väldigt bra och stimulerande för kroppens blodcirkulation.

Hela behandlingen upplevs ofta som väldigt avslappnande och mycket rogivande.
Du får under dagen även lära Dig hur man gör egna knyten samt örternas verkan.

Förkunskaper: Inga
Lärare: Tina Karlsson & Chuafa Aiyawan.

Kommande kurser:

Kursstart:       10/11-2023              8 platser kvar !
Kursdagar:     10/11-2023
Kurs nr:          ÖRT 223
Tider:              09-17
Pris:                3.125:- inkl. moms och kursintyg.

Laserterapi - Grundkurs

Vi går igenom laserns historik, termer, laserns påverkan på våra celler, forskning, indikationer,                      
kontraindikationer, ljusteori, journalskrivning, mekanismer och egenvård.
I kursen varvas laserteori med praktiska övningar. 

OBS – vi arbetar ENBART med Powerlaser under kursen.

Förkunskaper: Inga

Medicinsk laser är ett mycket bra komplement för dig som jobbar med manuell medicin – kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster, massageterapeuter mm.
Vi hjälper dig med både utbildning och köp av laser.

Kommande kurser:

Kursstart:                      
Kursdagar:    
Kurs nr:          GLT 1
Tider:              09-17
Pris: 2.500:- inkl. moms, all dokumentation.

Diplom för Diplomerad Laserterapeut erhålles efter avslutad kurs.

Lomi Lomi Massage

Lomi-lomi massage eller Hawaiiansk massage som den också kan kallas, är en mycket mycket gammal massageteknik som tros ha sitt ursprung ifrån den underbara Polynesiska övärlden.
Det är tänkt att den ska följa havets sköna mjuka lugna rytm men anses även vara helande för kropp och själ.
Hawaiianska massagen har enligt rykten under många år först vidare från generation till generation.

Lomi-lomi betyder krama, massera, och är tänkt att så nära man kan efterlikna havets mjuka rörelser.
Loni-Lomi är i motsats till andra massageformer inte en behandling där man arbetar på en specifik stel problemmuskel utan istället arbetar med en underbart skön ”flytande” helhet.

Denna behandling påverkar hela människan både till kropp och själ. Känslan av en Lomi-Lomi är att behandlingen sköljer över hela Dig med jämn underbar rytm likt havets vågor.

Lomi-Lomi löser även upp muskelspänningar, såväl fysiska som psykiska och får Dig att känna dig avspänd, lugn och harmonisk.
När du får en Lomi-Lomimassage får Du ofta göra ett eget val av olika väldoftande oljor.

Här har Du chansen att utbilda Dig i en massageform som än så länge är väldigt ovanlig i Sverige!
2-dagars kurs!

Förkunskaper: INGA
 
Kommande kurser:

Kursstart:       Ingen planerad kurs just nu!
Kursdagar:     HT 2023
Kurs nr:           LOM 123
Tider:              09.00-17.00
Pris:                4.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Qi Gong För Hemmabruk

Qi gong träning ger energi och stärker vårt immunförsvar
Vår energibalans är en grund för vår hälsa.
Qi gong ger inre styrka och välbefinnande
Du får med dig övningarna hem som du sedan kan fortsätta träna.

Lärare på kursen är Birgit Eriksson
Qi gong  Instruktör.
Hon har studerat qi gong i Sverige och Kina

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:
Kursstart:       11/11-2023             8 platser kvar !
Kursdagar:     11-12/11-2023
Kurs nr:          QIG 123
Tider:              09-17
Pris:                3.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

PAGE-ID: 47973 Kopiera detta PAGE-ID och klistra in i html-blocket ovanför detta.

Frågor & svar

Den finska klassiska massagen är en betydligt mer djupgående massageteknik. Tack vare detta kommer man åt att behandla de djupare musklerna där de flesta människor har sina besvär. Givetvis kan man med samma teknik även ge avslappningsmassage till de som önskar en lättare behandling.

Massör namnet har blivit ett allmänt begrepp för alla som jobbar med massage. Tittar man på titeln massageterapeut så betyder det en person som behandlar/vårdar skador och dylikt, medan en massör jobbar mer med förebyggande friskvård.

Efter att massören gått alla de vidareutbildningar som krävs kan de ansöka om certifiering genom SFKM eller hos Massageakademins egna branschförbund, SMARF, och därefter titulera sig som Certifierad Idrottsmassageterapeut.

Ja, givetvis kan du det. Läs mer under finansiering!

Vi har alltid små grupper, billigare omkostnader och lagom stora lokaler.

Där inget annat anges ingår alltid allt kursmaterial.

Nej, vi har massagebänkar under utbildningen som vi tränar på. Men däremot BÖR man ha en egen bänk hemma så man kan träna mellan träffarna.

Ja, vi kan hjälpa till med allt som att måttbeställa en bänk som passar för Dig. Oljor och olika typer av bänkpapper har vi också?. Välkommen in så kan vi hjälpa Dig.

Ja, sjävklart får Du göra det om det inte skulle bli godkänt.

Ja, ALL praktik skall göras på skolan där det alltid finns en lärare till hands vid ev. problem/frågeställningar.

Finansiering

Betalningsvillkor Samtliga kurser ska vara till fullo betalda INNAN kursstart. Kontant eller via Human Finans. Delbetalning upp till 72 månader via Human Finans.

Du måste själv göra Din ansökan till Human Finans!

Kursvillkor

Anmälan Efter att Du gjort din anmälan får Du en bekräftelse via mail eller i vissa fall via posten. En extra kallelse sker alltid med SMS någon vecka innan kursstart.

Anmälan är ALLTID bindande

  • Anmälan innebär att Din ångerrätt upphör den dag kursen startar och att Du samtycker till dessa villkor.

Elevboende

Här nedan finns ett BRA vandrarhem som vi varmt kan rekommendra.

nära skolan

Rosängen

Hotell Goodmorning 

Hagbackens Bed & Breakfast