Vidareutbildningar

Idrottsmassage

Avancerad massage
Idrottsmassage
Stretching
Akut skadebehandling
 
Denna kurs är ENDAST till för elever som gått den 
Diplomerade Massörutbildningen hos Massageakademin!
Denna kurs är nästa steg efter Massörutbildningen.            
Massörerna tränar på nya, mer avancerade massagegrepp och teknik som är användbara inom idrotten och passar även 
utmärkt till all behandling som kräver specifik muskelbehandling t. ex. ischias och andra ”svårbehandlade” besvär.

Stretching:
Man lär sig stretcha sig själv och andra s.k. passiv stretching. Stretching är en mycket viktig behandlingsform utöver massagebehandlingar.

Kursens mål och syfte

Utbildningen sker under 2+2 dagar. Du kan välja att gå denna kurs i slutet på din massörutbildning eller vid ett senare tillfälle. 
Praktik 80 timmar på skolan samt ett teoriprov tillkommer.

Kursen är en påbyggnadsutbildning för diplomerade massörer och ger kunskap i avancerad massage, idrottsmassage, stretching och palpation. Utbildningen syftar till att terapeuten lär sig palpation och avancerade massagegrepp som krävs t ex inom idrott och svårbehandlade muskelbesvär, men även att instruera andra i stretching.

Omfattning

Kursen omfattar 28 timmar teori/praktiska övningar samt 80 timmar praktik på skolan              
Även en del hemstudier behövs. Teorin innehåller föreläsningar och demonstration av avancerade massagegrepp och tekniker.
Praktiken sker på skolan och övervakas av lärare som vid behov ger hjälp och stöd samt bedömer elevens kunskaper och
resultat av utförda behandlingar. Praktiken kan dels genomföras på aktiva idrottsutövare och personer med uttalade
muskelbesvär på någon idrottsanläggning.

Innehåll

Kursen är upplagd så att eleven efter genomgången utbildning väl ska behärska kunna tolka de symptom som kunden beskriver
och välja lämplig behandlingsform som olika grader av massage, töjning och stretching ska kunna känna och bedöma skadade
och ansträngda muskler samt bedöma vilka massagegrepp som är lämpliga i varje enskild behandlingen, ska kunna bedöma
omfattning av behandling och vilken metod som ska tillämpas i situationer med aktiva idrottsutövare,
Ska kunna behandla symptom som kräver djupare grepp, t ex ischias och andra svårbehandlade muskelbesvär,
Ska kunna instruera kunden om lämpliga stretchingrörelser

Du ska MINST ha gjort ca 50 timmar av din Diplomerad massörutbilningens praktiktimmar.
 
Utbildningsdokument
Efter godkänd utbildning och godkänt teoretiskt prov utfärdar Massageakademin diplom för avancerad massage/idrottsmassage.

Förkunskaper: Påbörjad Diplomerad Massörutbildning. (se ovan!)
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:.
Kursstart:           22/8-2024                     8 platser kvar ! 
Kursdagar:         22,23,29,30/8-2024
Praktikstart:       2/9-2024
Kurs nr:               IDM 124
Tider:                  09-17
Pris:                    Pris fram till den 31/5-2024: 5.200:-

                           Efter den 1/6-2024 kostar kursen 6.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

 

Koppningsmassage

En uråldrig asiatisk behandlingsmetod för att rensa ur kroppen och återfå hälsa.
Genom att öka blodcirkulationen ökas immunförsvaret och kroppen börjar läka.
Denna metod används fortfarande inom sjukvården, främst i asien.

Koppingmassage börjar bli allt vanligare även i Sverige, men då kom ett komplement till olika terapeutiska behandlingar.
Med hjälp av kopporna kan vi jobba ordentligt med musklerna och bindväven utan att det sliter på terapeutens händer och armar.
Det vakuum som skapas ökar cirkulationen i kroppen, vilket hjälper till att rensa ut gifter och slaggprodukter.
Denna behandlingsmetod har visat sig vara väldigt effektiv t.ex. på stela muskler, bindväv och celluliter.

Under denna endagars utbildning går vi igenom hur koppingen fungerar och påverkar våra kroppar, när vi får och när vi inte får/bör använda kopping.                  Med gummikoppor gör vi en helkroppsbehandling på varandra, så vi lär oss att hantera kopporna, samt får känna hur det känns att få denna behandling.
Då det är en behandling med vakuum är risken stor att man får sugmärken/blåmärken efter behandlingen.

I kurspriset ingår ett set med 4 gummi/silicon-koppor.
Inga förkunskaper behövs, dock är den en fördel att vara massör eller liknande.

Kommande kurs:

Kursstart:         16/4-2024               2 platser kvar
Kursdagar:       16/4-2024
Kurs nr:             KOP 124
Tider:                 09-17
Pris:                   2.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg

Kursstart:         20/11-2024               7 platser kvar
Kursdagar:       20/11-2024
Kurs nr:             KOP 224
Tider:                 09-17
Pris:                   2.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg

Bambumassage

Bambumassage är en väldigt djupgående massagebehandling i syfte att mjuka upp kroppens stela leder och muskler.

Med hjälp av massagepinnar av bambu kommer man väldigt djupt ner i muskulaturen och kan släppa på spänningar i kroppen.

Tro det eller ej – bambumassage är faktiskt väldigt effektivt mot celluliter.
Bambupinnarna går djupt och förstör cellulitdepåerna som sedan helt naturligt kan rensas ur kroppen.
Bambumassage är mycket behagligt men kan samtidigt kännas smärtsamt då bambupinnarna ned i de djupaste musklerna.
En ny otrolig upplevelse, en fantastisk känsla som ofta berör våra sinnen. Denna utbildning är ny helt unik massagemetod som helt enkelt måste upplevas.

Ett set med bambupinnar ingår i kursavgiften!
Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart::                  17/4-2024            FULL KURS!
Kursdag:                    17/4-2024
Tider:                          09-17
Kurs nummer:            BAM 124
Pris:                            3.500:-inkl. moms, dokumentation, 1 set bambupinnar och intyg

Kursstart::                  19/11-2024           7 platser kvar
Kursdag:                    19/11-2024
Tider:                          09-17
Kurs nummer:            BAM 224
Pris:                            3.500:-inkl. moms, dokumentation, 1 set bambupinnar och intyg

Lymfmassage

Lymfmassage är en mycket effektiv massageteknik som oftast ger väldigt lyckade och goda behandlingsresultat
vid svullnader/vätskesamlingar/ödem i ben och armar.
Metoden är speciellt framtagen av oss för att användas av redan utbildade massörer/massageterapeuter, zonterapeuter eller likande terapeuter.

Lymfmassageen stimulerar människans lymfsystem så att ev. överskottsvätska och andra slaggprodukter snabbt förs ur kroppen.
En behandling med vår lymfmassage omfattar lätta tryck samt strykningar längst hela kroppen i lymfflödets riktning.
Massagen hjälper kropppen att bli av med överskottsvätska och slaggprodukter ur kroppen.

Hela massagen är en mycket skonsam och lätt massage som inte gör ont alls. En lymfmassage kan alla ha nytta av,
men är framtagen för människor med någon form av mindre modell av svullnad i armar eller ben, mindre smärta, arm eller bendomningar.

Denna 2-dagars utbildning bör ses som en vidareutbildning för yrkesverksamma massörer eller liknande.
Bör Ej jämföras med en längre utbildning till Lymfterapeut.

Denna kurs finns i komination md bambumassage nere i solen på Gran Canaria!  Klicka HÄR för mer info om den kursen!
 
Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       23/10-2024                     7 platser kvar!
Kursdagar:     23-24/10-2024
Kurs nr:           LYM 224
Tider:               09-16
Pris:                 3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Triggerpunkter - Steg 1

Ibland kan det finnas smärtsamma. värkande områden på kroppen som inte tycks svara på lokal behandling.
Under en allmän massagebehandling kan terapeuten ofta finna avlägsna punkter som vid beröring ger smärtförnimmelser
i dessa områden, s.k. förskjuten smärta. Dessa punkter som orsakar smärtan kallas ofta ”triggerpunkter”.
I denna utbildning lär man sig var man kan hitta dessa punkter, varför de uppkommer samt hur man kan behandla dessa.

Kursen riktar sig till Diplomerade/Certifierade massörer som vill ha en bättre förståelse om uppkomsten och behandlingsmetoden
för dessa vanligast förekommande Myofasciala triggerpunkter.
De vanligaste orsakerna till aktivering av triggerpunkter samt att efter kurens slut kunna lokalisera och behandla dessa.

Teorin innehåller föreläsning samt demonstration och palpation av triggerpunkter samt upprepning av anatomin.
Praktiken utövas på varandra under övervakning av lärare.

 Innehåll
– eleven ska kunna anatomin kring aktuella muskler

 Teori
– eleven ska efter avslutat kurs kunna karaktärsdrag, förekomst, fysiologiska mekanismer bakom triggerpunkter

Palpation
– eleven ska kunna palpera fram olika triggerpunkter som lärs ut under kursen

 Anamnes
– eleven ska utifrån anamnesen från kunden kunna lokalisera samt behandla de aktuella triggerpunkterna

Förkunskaper:  Minst Diplomerad Idrottsmassör.
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:
Kursstart:      10/10-2024              8 platser kvar 
Kursdagar:    10-11/10-2024
Kurs nr:          TP1 224
Tider:              09-15
Pris:                3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Triggerpunkter - Steg 2

Denna kurs är en direkt uppföljning av TP 1 kursen.

Litet repetiton samt massa nya härliga punkter.
Förkunskaper: Triggerpunktskurs - Steg 1

Kommande kurser:
Kursstart:                   Våren - 2024             8 platser kvar!
Kursdagar:                 Våren - 2024
Kurs nr:                       TP2 124
Tider:                          09-15
Pris:                            2.500:-inkl. moms, dokumentation.

Finsk Nervbanemassage

Enligt sägen kom den finska nervbanemassagen från Ryssland för ca 300-400 år sedan.
Läran innehades länge av en enda släkt i nordöstra Finland innan de spred kunskapen vidare till hela landet.
I Sverige är den fortfarande ett föga känt begrepp.

Med den finska nervbanemassagen behandlas vissa banor i kroppen som inte alltid följer nervbanornas läge.
Noggrann och väl utförd behandling är av cenral betydelse.
Förutom nervernas riktning följer behandlingsbanorna också akupunkturmeridianer, muskel- och benhinner.
Även vissa triggerpunkter finns ofta på behandlingsbanorna.

Finsk nervbanemassage är en MYCKET kraftfull behandling som når och ibland också överskrider smärtgränsen
samt även (i vissa fall) tillåter uppkomst av blåmärken på huden.
Kraftig värk efter första behandlingstillfället är därför inte alls ovanligt.
Resultatet efter behandling brukar oftast märkas senast efter den tredje behanlingsomgången.

Den finska nervbanemassagen skiljer sig HELT från den kinesiska formen med samma namn.
De två har ABSOLUT ingenting alls med varandra att göra mer än namnet.

Denna typ av massage lämpar sig mycket väl vid långvarig/kronisk smärta, t.ex. musarm, golf/tennisarm eller ischias.

Förkunskaper: Minst Diplomerad Idrottsmassör i Finsk Massage.
Denna utbildning är ENDAST till för de massörer som är utbildade på någon av Massageakademierna.

2-dagars kurs!
Förkunskaper:   Minst Diplomerad Idrottsmassör med 1-2 års arbetserfarenhet samt MYCKET starka fingar.

Kursstart:       29/1-2024                      8 platser kvar !
Kursdagar:     29-30/1-2024
Kurs nr:           NB1 124
Tider:              09-15

Pris:                4.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Diplomerad Laserterapeut

Steg 1 är en baskurs i medicinsk laser LLLT, smärta, värk och inflammation.  Under denna kurs får Du lära dig både hur laser fungerar på cellen samt får lära Dig hur man hanterar lasern praktiskt. Hur Du sätter på lasern, ställer in lasern och läser manualen. Med dessa grundläggande kunskaper i bagaget kan Du börja jobba med lasern direkt.

Steg 1 passar bra för Dig som står inför beslutet att börja jobba med laser på Din klinik men fortfarande är osäker på om detta passar just Din verksamhet.

Kursinnehåll:

När kan jag behandla med laser
Laserns inverkan på cellen
Genomgång lasermodeller
Hantering/ användning av lasern
Genomgång av manual
Praktiska moment

OBS! Vi använmder oss ENDAST av Powerlaser under kursdagen!

Lärare: Sabina Nordrup & Alf Uddmyr

Kursdag:       5/9-2024               6 platser kvar!           
Kurs nr:         5/9-2024
Tider:             09-16

Pris: 2.500:- inkl moms och kursmaterial.

Skadetejpning

Tejpar gör man oftast för att skydda en skadad kroppsdel från överbelastning i samband med arbete, idrott eller i det vardagliga livet.
Tejpning kan även minska smärta och påskynda kroppsdelens läkning genom att motverka att en led hamnar i ogynnsamma
positioner och utsätts för ännu mer belastning.
Tejpning avlastar också och minskar därigenom avsevärt risken för överbelastning.

Mycket bra vidareutbildning för dig som jobbar eller har tänkt att jobba med idrotts- och sportskador.
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       12/11-2024          7 platser kvar!
Kursdagar:     12/11-2024
Kurs nr:           STEJ 224
Tider:               09-15
PRIS:               1.900:- inkl. moms, dokumentation och intyg.

Skade & Kinesiologitejpning

Nya generationens skade/rehab-tejpning- som utvecklades av kiropraktikern DR.Kenzo Kase med
intentionen att stärka kroppens egna läkeprocesser genom att applicera detta unika material med en speciell teknik.

Tejpning av; armar & ben
Bakgrundshistorik, behandlingsteknik, praktisk undervisning tejpningsteknik
(motoriska, stabiliserande, korrigerande tekniker)
Tejpning av; axlar, skuldror, nacke, rygg & bröstmuskler, höft, Ländrygg & ljumskar
(motoriska, stabiliserande, korrigerande tekniker)
Behandlingsteknik, praktisk undervisning-tejpningsteknik
Denna kurs ingår i den certifierade idrottsmassagekursen!

Förkunskaper: Mycket goda anatomikunskaper.

Kommande kurser:

Kursstart:       13/11-2024                7 platser jkvar
Kursdagar:     13-14/11-2024
Kurs nr:           RTEJ 224
Tider:              09-15
Pris:                3.900:- /  inkl. moms, all dokumentation och material.

Terapeutisk Muskeltöj

Under två hela dagar Du lär Dig egenstretch men framför allt att stretcha andra – s.k. terapeutisk stretching.
Stretching är en mycket viktig behandlingsform utöver massagebehandlingar.
Utbildningen sker under två dagar där du kommer att få lära dig massor av olika stretchövningar.
Muskeltöj/stretch är en mycket viktig del i en komplett massagebehandling.

Stretching är en handling medvetet utförd i syfte att förlänga muskler, generellt öka välbehag och smidighet samt minska träningsvärk,
Som ett inslag i vanlig träning blev stretching populärt under 70- och 80-talet i samband med jogging och aerobicsvågen i västvärlden.
Stretching utförs ofta aktivt, men det är även en vanlig behandlingsmetod och kallas då för passiv stretching.

Förkunskaper: Diplomerad idrottsmassör eller liknande!
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:

Kursstart:       18/9-2024                 6 platser kvar!
Kursdagar:     18-19/9-2024
Kurs nr:          TÖJ 224
Tider:              09-16
Pris:                3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Medicinsk grundkurs

Terapeutisk grundmedicin

Att ha en god grundläggande förståelse för hur kroppen fungerar och hur sjukdomar uppstår är viktigt inom alla hälsoområden.                                                     Kursen i terapeutisk basmedicin ger dig grunderna i anatomi, fysiologi och patologi och är en grundläggande utbildning inom i anatomi och fysiologi. 

Kursen motsvarar basmedicin på undersköterskenivå och vänder sig till dig som är terapeut, instruktör eller tränare.
Kunskaperna i denna kurs är också nödvändiga för att du ska kunna genomföra SFKM:s certifieringsprov och
använda dig av titeln Kvalitetssäkrad Terapeut.

Självstudier
Kursen i terapeutisk basmedicin är på distans och genomförs som självstudier.
Den baserar sig på en digital plattform där du både läser och besvarar instuderingsfrågor efter varje ämnesområde. 

Kursen omfattar nio teman:

Anatomi och Fysiologi
Mikrobiologi
Sjukdomstecken och undersökningar
Vanliga sjukdomstillstånd
Farmakologi
Olycks-och katastrofberedskap 
Historik 
Anatombilder
Terminologi
Den bjuder på ett engagerande innehåll som är enkelt att ta till sig. Rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder förklarar och förtydligar texten
Du behöver inte heller köpa någon litteratur utan allt du behöver finns i plattformen. Du läser i din egen takt.
Kursen kan utföras under ett års tid.

Denna kurs ingår i certifieringskurserna!
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande samt goda anatomikunskaper!

Kommande kurser:

Kursstart:    Löpande              
Kurs nr:       MED
Pris:             3.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

Massage mot Fibromyalgi

Denna massageform är till för att förbättra livskvaliteten för människor med Fibromyalgi!
Idag uppskattas det att ca 2-4% av Sveriges befolkning har diagnosen Fibromyalgi.
Man räknar även med att så många som ca 20% av alla långtidssjukskrivningar kan bero på just Fibromyalgi.
Vanliga symtom är trötthet, värk i leder, sömnsvårigheter, tarmproblem, stelhet, svullnadskänsla mm mm.

Med denna, vår egna speciellt framtagna massageteknik finns det hjälp att få!
Denna kurs är ett alldeles utmärkt komplement för Dig som idag redan arbetar som massör eller liknande.
Men man kan, om man så vill, även gå den helt utan förkunskaper.

Massagen utförs med lätta strykningar och speciella grepp över hela kroppen.
Målet är att öka blodcirkulationen och kundens välbefinnande.
För att stärka effekten använder vi oss av speciella oljor i behandlingen.

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       22/10-2024             8 platser kvar !
Kursdagar:     22/10-2024
Kurs nr:           FIB 224
Tider:               09-17
Pris: 2.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

 

Energimassage

Energimassage är den moderna benämningen på traditionella japansk massage som har sitt ursprung i 900-talets Japan. Så kallad ahma eller amma, som betyder massage på japanska. Metoden var vanlig i Asien fram till 1600-talet.

En förkortad variant av den klassiska japanese massage utvecklades i USA och introducerades i Sverige 1986.
Energimassagetekniken bygger på kinesiska teorier som har som utgångspunkt att det cirkulerar energier som följer vissa kanaler, kallade meridianer, i kroppen.

Vid energimassage stimulerar man bestämda akupunkter, så kallade tsubos på japanska, med hjälp av snabba tryck, skakningar, töjningar och korrigeringar av ryggens och axelpartiets muskler.
Vid energimassage används över 30 olika hand- och fingertekniker. Massagen omfattar huvud, nacke, axlar, rygg, armar och händer. Detta ska balansera kroppens energier och ge både en uppiggande och avslappande effekt.

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:      6/11-2024                        7 platser kvar !
Kursdagar:    6/11-2024     
Kurs nr:          ENE 224
Tider:              09-16
Pris:                2.500:-  inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.

PAGE-ID: 47973 Kopiera detta PAGE-ID och klistra in i html-blocket ovanför detta.

Frågor & svar

Den finska klassiska massagen är en betydligt mer djupgående massageteknik. Tack vare detta kommer man åt att behandla de djupare musklerna där de flesta människor har sina besvär. Givetvis kan man med samma teknik även ge avslappningsmassage till de som önskar en lättare behandling.

Massör namnet har blivit ett allmänt begrepp för alla som jobbar med massage. Tittar man på titeln massageterapeut så betyder det en person som behandlar/vårdar skador och dylikt, medan en massör jobbar mer med förebyggande friskvård.

Efter att massören gått alla de vidareutbildningar som krävs kan de ansöka om certifiering genom SFKM eller hos Massageakademins egna branschförbund, SMARF, och därefter titulera sig som Certifierad Idrottsmassageterapeut.

Ja, givetvis kan du det. Läs mer under finansiering!

Vi har alltid små grupper, billigare omkostnader och lagom stora lokaler.

Där inget annat anges ingår alltid allt kursmaterial.

Nej, vi har massagebänkar under utbildningen som vi tränar på. Men däremot BÖR man ha en egen bänk hemma så man kan träna mellan träffarna.

Ja, vi kan hjälpa till med allt som att måttbeställa en bänk som passar för Dig. Oljor och olika typer av bänkpapper har vi också?. Välkommen in så kan vi hjälpa Dig.

Ja, sjävklart får Du göra det om det inte skulle bli godkänt.

Ja, ALL praktik skall göras på skolan där det alltid finns en lärare till hands vid ev. problem/frågeställningar.

Finansiering

Betalningsvillkor Samtliga kurser ska vara till fullo betalda INNAN kursstart. Kontant eller via Human Finans. Delbetalning upp till 72 månader via Human Finans.

Du måste själv göra Din ansökan till Human Finans!

Kursvillkor

Anmälan Efter att Du gjort din anmälan får Du en bekräftelse via mail eller i vissa fall via posten. En extra kallelse sker alltid med SMS någon vecka innan kursstart.

Anmälan är ALLTID bindande

  • Anmälan innebär att Din ångerrätt upphör den dag kursen startar och att Du samtycker till dessa villkor.

Elevboende

Här nedan finns ett BRA vandrarhem som vi varmt kan rekommendra.

nära skolan

Rosängen

Hotell Goodmorning 

Hagbackens Bed & Breakfast