Ayurovedisk huvud/ansiktsmassage

Ayurveda rekommenderar daglig massage av huvudet. 
Många viktiga nervändar slutar dessutom i huvudet. 
Nacken och skuldrorna, som bär upp huvudet, är ofta områden där 
det finns spänningar och värk. Så huvudet behöver vara avslappnat och  
dess funktioner fungerar väl för att vi ska vara friska och känna frid och lycka.

Ansiktet är den del av kroppen vi ständigt visar omgivningen och där våra känslor tydligast återspeglas. Ofta betraktas det som den vackraste delen av kroppen men vi håller också mycket spänningar där. Massagen stödjer utrensning av slaggprodukter, ökar tillförsel av näring. 

Lärare: Tina Karlsson & Chuafa Aiyawan.

Förkunskaper: Inga.

Kursstart:      HT-2024                  10 platser kvar! 
Kursdagar:    HT-2024
Kurs nr:          HUV 124
Tider:             09-17
Pris:               3.500:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.