Idrottsmassage

Avancerad massage
Idrottsmassage
Stretching
Akut skadebehandling
 
Denna kurs är ENDAST till för elever som gått den 
Diplomerade Massörutbildningen hos Massageakademin!
Denna kurs är nästa steg efter Massörutbildningen.            
Massörerna tränar på nya, mer avancerade massagegrepp och teknik som är användbara inom idrotten och passar även 
utmärkt till all behandling som kräver specifik muskelbehandling t. ex. ischias och andra ”svårbehandlade” besvär.

Stretching:
Man lär sig stretcha sig själv och andra s.k. passiv stretching. Stretching är en mycket viktig behandlingsform utöver massagebehandlingar.

Kursens mål och syfte

Utbildningen sker under 2+2 dagar. Du kan välja att gå denna kurs i slutet på din massörutbildning eller vid ett senare tillfälle. 
Praktik 80 timmar på skolan samt ett teoriprov tillkommer.

Kursen är en påbyggnadsutbildning för diplomerade massörer och ger kunskap i avancerad massage, idrottsmassage, stretching och palpation. Utbildningen syftar till att terapeuten lär sig palpation och avancerade massagegrepp som krävs t ex inom idrott och svårbehandlade muskelbesvär, men även att instruera andra i stretching.

Omfattning

Kursen omfattar 28 timmar teori/praktiska övningar samt 80 timmar praktik på skolan              
Även en del hemstudier behövs. Teorin innehåller föreläsningar och demonstration av avancerade massagegrepp och tekniker.
Praktiken sker på skolan och övervakas av lärare som vid behov ger hjälp och stöd samt bedömer elevens kunskaper och
resultat av utförda behandlingar. Praktiken kan dels genomföras på aktiva idrottsutövare och personer med uttalade
muskelbesvär på någon idrottsanläggning.

Innehåll

Kursen är upplagd så att eleven efter genomgången utbildning väl ska behärska kunna tolka de symptom som kunden beskriver
och välja lämplig behandlingsform som olika grader av massage, töjning och stretching ska kunna känna och bedöma skadade
och ansträngda muskler samt bedöma vilka massagegrepp som är lämpliga i varje enskild behandlingen, ska kunna bedöma
omfattning av behandling och vilken metod som ska tillämpas i situationer med aktiva idrottsutövare,
Ska kunna behandla symptom som kräver djupare grepp, t ex ischias och andra svårbehandlade muskelbesvär,
Ska kunna instruera kunden om lämpliga stretchingrörelser

Du ska MINST ha gjort ca 50 timmar av din Diplomerad massörutbilningens praktiktimmar.
 
Utbildningsdokument
Efter godkänd utbildning och godkänt teoretiskt prov utfärdar Massageakademin diplom för avancerad massage/idrottsmassage.

Förkunskaper: Påbörjad Diplomerad Massörutbildning. (se ovan!)
Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Kommande kurser:.
Kursstart:           22/8-2024                     8 platser kvar ! 
Kursdagar:         22,23,29,30/8-2024
Praktikstart:       2/9-2024
Kurs nr:               IDM 124
Tider:                  09-17
Pris:                    Pris fram till den 31/5-2024: 5.200:-

                           Efter den 1/6-2024 kostar kursen 6.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.