Diplomerad Massör

 Kursen Diplomerad Massör omfattar:

Massage

Massagetekniken som lärs ut är ”finsk klassisk massage”.
Denna teknik är redan i grunden djupgående och behandlande, vilket visat sig vara mycket uppskattat
av våra kunder/patienter.
Arbetstekniken skiljer sig från den traditionella svenska klassiska massagen, men tanken och målet med behandlingarna är samma.

Sittande massage
Vi demonstrerar en sittande massagemetod som passar utmärkt för kortare rygg-, nack-, axelbehandlingar.

Stretching
En grundläggande stretching. Du lär dig instruera dina kunder i stretching som egenvård. 
Behandlingsperioden kan därmed förkortas.

Palpation
Vi lär oss palpera fram de viktigaste delarna på skelettet.

Anatomi
I utbildningens början, teoridelen, läser man om musklernas anatomi och fysiologi: fästen, ursprung, funktion etc. Alla muskler och skelettdelar läses på latin.                                    Skelettet läses även på svenska.

Kontraindikationer
Detta är ett mycket viktigt ämne, där du lär dig alla symptom som INTE får behandlas med massage.

Hygien/smittorisker
Du får lära dig vikten av en hög personlig hygien och även regler som gäller för lokalhygienen

Etik & Starta Eget Hjälp
Du får lära dig vilka etiska regler som gäller för yrket.
Vi hjälper till med frågor om viktiga saker att tänka på när du ska starta eget.
Bl.a. vilka myndigheter som måste kontaktas, marknadsföringstips m.m.

120 timmar praktik journalföring
Under praktiken lär du dig även föra journal över dina kunder och behandlingar.
Detta underlättar i framtida möten med dina kunder.
Du lär dig även att göra behandlingsplaner för kunderna.Kursens mål och syfte

Kursens mål är att ge eleven teoretisk och praktisk kunskap för att kunna arbeta som professionell diplomerad
Varje vecka genomförs 18 timmars föreläsningar samt instruktioner av massagegrepp med obligatorisk närvaro.
-ska kunna musklernas ursprung, fästen och funktion
-ska känna till de etiska och hygieniska regler som gäller
-ska klara av enkel journalföring av kunder/behandlingarPraktiken sker på skolan och övervakas av läraren/instruktör som vid behov ger hjälp och stöd.
Kunskapskontroll sker därmed kontinuerligt och bedöms efter minst 120 timmars praktik som är den 
beräknade normaltiden för praktiken.


Omfattning
Kursen omfattar både teori och praktik.
Kurstiden kan variera då praktikperioden läggs upp individuellt för varje elev.
Kursen inleds med intensivutbuildning under 4 veckor. (2 dagar per vecka på skolan)
Under dessa veckor måste eleven kunna avsätta minst 10 timmar per vecka för hemstudier.
En förutsättning för utbildningen är att eleven kan massera en del hemma innan praktikstarten!

Praktikperioden KAN påbörjas första helgfria måndag efter intensivutbildningens slut, praktiken består av minst 120 timmar som utförs på skolan under handledning av lärare.
Räkna med att denna utbildning tar ca 1 termin, beroende på hur snabbt praktiktiden göres. Det är många elever som utför sin praktik samtidigt på skolan, vilket innebär att eleven ej kommer kunna få alla sina önskade praktiktimmar. Praktiktider kommer ut löpande och fördelas så rättvist som möjligt mellan alla elever.
Kunskapskontroller genomförs vid två tillfällen, ett mindre prov efter halva teoriperioden och ett slutprov som kontrollerar elevens teoretiska kunskapsstatus totalt.

•Eleven anses efter avslutad kurs…
-ska ha förvärvat teoretisk kunskap om skelettet och musklernas uppbyggnad
-ska kunna uttrycka anatomiska begrepp och funktioner med latinska termer
-ska kunna bedöma om massage är rätt behandlingsmetod
-ska behärska den klassiska massagens grepp
-ska kunna bemöta kunden och bedöma dennes symptom och förutsättningar för att ta emot massage -ska kunna genomföra klassisk massage både på sittande och liggande kund
-ska kunna föra en dialog med kunden i en situation då avrådan är nödvändig, och kunna motivera sitt beslut -ska känna till kontraindikationerna för massage
Efter godkänd utbildning utfärdar Massageakademin Diplom för Massör

Förkunskaper: GOD svenska i tal och skrift

Kursstart:        6/9-2024                       4 platser kvar
Kursdagar:      6-7/9, 12-13/9, 20-21/9, 26-27/9-2024
Kurs nr:            DM 324
Tider:               09-17
PRIS:               19.900:-  

Kursstart:        17/10-2024                      6 platser kvar
Kursdagar:      17-18/10, 25-26/10, 7-8/11, 15-16/11-2024
Kurs nr:            DM 424
Tider:               09-17
PRIS:               19.900:-