Medicinsk Grundkurs

Att ha en god grundläggande förståelse för hur kroppen fungerar och hur sjukdomar uppstår är viktigt inom alla hälsoområden. Kursen i terapeutisk basmedicin ger dig grunderna i anatomi, fysiologi och patologi och är en grundläggande utbildning inom i anatomi och fysiologi. 

Kursen motsvarar basmedicin på undersköterskenivå och vänder sig till dig som är terapeut, instruktör eller tränare.
Kunskaperna i denna kurs är också nödvändiga för att du ska kunna genomföra SFKM:s certifieringsprov och använda dig av titeln Kvalitetssäkrad Terapeut.

Självstudier
Kursen i terapeutisk basmedicin är på distans och genomförs som självstudier. Den baserar sig på en digital plattform där du både läser och besvarar instuderingsfrågor efter varje ämnesområde. 

Kursen omfattar nio teman:

Anatomi och Fysiologi
Mikrobiologi
Sjukdomstecken och undersökningar
Vanliga sjukdomstillstånd
Farmakologi
Olycks-och katastrofberedskap 
Historik 
Anatombilder
Terminologi
Den bjuder på ett engagerande innehåll som är enkelt att ta till sig. Rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder förklarar och förtydligar texten
Du behöver inte heller köpa någon litteratur utan allt du behöver finns i plattformen. Du läser i din egen takt.

Denna kurs ingår i certifieringskurserna!

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.

Kommande kurser:

Kursstart:     Löpande under året              
Kurs nr:         TBM
Pris:               3.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.