Massage i skola / Förskola

Massage gör att barn:
Blir lugnare, mindre stressade och ljudnivån lägre
Ökad koncentration
Utvecklar empati: Lyssnar på varandra och lär sig säga nej till oönskad beröring
Mindre aggression och slåss mindre
Utvecklar sin kroppskännedom och självkänsla

Dessutom får Pedagogerna:
Mindre stress, en lugn stund och en möjlighet att se och bekräfta barnen.

På kursen får ni lära er att ge massage,får tips om hur du kan lägga in 
massagen i den dagliga verksamheten och hur barn kan ge varandra massage. 
Ni får lära er både en sittande massage och att ge massage på bänk (alt. madrass)

Ni tränar massagen på varandra,då det är viktigt att veta hur det känns att 
ge och få massage och anpassa beröringen efter individen. 
Massagesagor och massage lekar anpassade efter barnens ålder.
Efter kursen har ni verktyg att sätta igång direkt med massagen.

Lärare på Kursen Birgit Eriksson:
nstruktör i Massage i skolan och förskolan samt Spädbarnsmassage instruktör.
Cert. Massör. Har studerat massage i Sverige, Japan och Kina.
Hon har själv arbetat i skola och förskola samt haft massage med barnen (förskola till gymnasiet)
och sett de positiva från massage med barnen. Birgit arbetar också med motorisk träning

Förkunskaper: Inga.

Kommande kurser:

Kursstart:       2024               10 platser kvar!
Kursdagar:     2024
Kurs nr:          MIS 124
Tider:              09-17
Pris:                3.750:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.