Mental träning

Helgkurs i Mental träning och djupavslappning med Licensierad Mental tränare Camilla Wellsén.  
Utveckla din förmåga och din potential inom alla områden. Hälsa, arbete, ekonomi, relationer, livskvalité.
Minska stress och öka din självkänsla och livsglädje.
Under fyra dagar kommer du få förståelse för hur du kan arbeta med ditt mindset(tankesätt) för att skapa det liv du vill leva.
Kursen är uppdelad på två helger med tid mellan där du hinner öva på det vi går igenom de första två dagarna. Samt göra hemuppgifter.
Vem kan deltaga?
För dig som vill göra en bestående beteendeförändring.
Vill skapa mer framgång och rikedom utan att kämpa och arbeta hårdare.
Är nyfiken och öppen att prova en väg där du arbetar med både det objektiva(mätbart) och det subjektiva (icke mätbart) sinnet.
Är beredd att gå utanför din komfortzon 
1.    Bli medveten om det omedvetna- Förståelse hur du fungerar.
2.    Acceptera ditt nuläge som blir ditt utgångsläge.
3.    Verktyg och tekniker för att genomföra en bestående förändring.

Innehåll:
•    Hjärnans funktion- Reptilhjärnan.
•    Energi, frekvenser
•    Subjektivt sinne, upplevelse, påverkan på våra liv.
•    Vanor och beteende.
•    Värderingar-Ärvda värderingar.
•    Självkänsla, självinsikt, självbild, självförtroende.
•    Tankens kraft-Medvetna och omedvetna målbilder.
•    Kroppsspråk.
•    Kommunikation. 
•    Ledarskap-självledarskap.
•    Prestera utan att förlora.
•    Moneymind- Hur du kan förändra din ärvda/inlärda syn på pengar och rikedom.
•    Djupavslappning.
•    Övningar.

I denna kurs lär du dig att fokusera på att bli bättre o bättre, starkare o starkare, friskare o friskare, lyckligare o lyckligare, rikare o rikare.
Motstånd föder motstånd. Avslappning föder möjligheter och framgång.

Detta får du: Fyra heldagar, fika och frukt ingår. Kurskompendium, övningar, hemuppgifter.

Lärare: Camilla Wellsén
Förkunskaper: Inga.

 Kursstart:      9/12-2023                 10 platser kvar! 
 Kursdagar:    9-10/12-2023 & 13-14/1-2024.
 Kurs nr:          MENT 123
 Tider:              09-17
 Pris:                5.900:- inkl. moms, all dokumentation samt kursintyg.