Klassisk Akupunktur

Akupunkturutbildning 
 
Målsättning med utbildningen
Ett mål med utbildningen är att du lär dig tänka i banorna av kinesisk medicin så att du har med dig all kunskap du behöver för att kunna behandla med framgång. Genom att lära dig tankesättet så kan du fortsätta att lära dig mer om akupunktur på egen hand. Ett annat mål är att du får den bästa akupunkturutbildningen som hittas i Sverige och att du vid examinationen håller en kunskapsnivå som kan jämföras med mer erfarna kollegor.
 
Kursens utformning
Vi ses två undervisningsdagar (lördag – söndag) sex gånger per år. Mellan varje undervisningshelgfår du hemuppgifter och instuderingsuppgifter till nästa träff. En del träffar är via zoom på nätet. Ibland har vi kortare träffar via zoom mellan träffarna för uppkomna frågor från eleverna.
De datumen bestäms under kursens gång.
 
Efter önskemål och feedback från tidigare elever har vi lagt en del av den teoretiska undervisningen på video- och ljudfiler. Då kan du gå igenom undervisningen så många gånger du vill i din egen takt viden tidpunkt och plats som passar dig. Till video- och ljudfilerna finns det instuderingsfrågor. Frågor somuppkommit tar vi gemensamt upp vid nästa kursträff, på kursforumet eller vid ett kortare zoommötemellan träffarna.
 
Du anmäler dig till ett år i taget och hela kurslängden är tre år.
 
Kursens struktur bygger på att du helst kan närvara samtliga undervisnings- dagar. Zoomträffarna spelasoftast in så att det är möjligt att ta igen dem
om förhinder till närvaro uppkommit. Inför vissa kursmoment krävs förberedelser av dig innan kursdagarna.
 
Kursinnehåll i sammandrag
Första året ägnas åt förståelse av begreppet qi (=livsenergi) och om organens funktioner när de är i balans. Du lär dig om betydelsen av yin och yang och de fem elementen med deras inbördes relationer. Du får kunskap och förståelse för hälsa i ett brett och långsiktigt perspektiv från en klassisk kinesisk medicinsk synvinkel. Under det första året kommer du också att börja bekanta dig med Stammar och Grenar, vilket är en fördjupning i kinesisk filosofi. Tidigt under året inleder du med övningar för att lära känna pulsens natur och grunderna i pulsdiagnostik. Utvecklandet av färdighet i pulsdiagnostik pågår under hela utbildningstiden.
Studierna av meridiansystemet, akupunkturpunkternas placering och funktion påbörjas.
 
Andra året fortsätter studierna av meridiansystemet/akupunkturpunkterna. Vi går vidare med teorierna inom Stammar och grenar och hur de används praktiskt vid akupunkturbehandling. För att förstå hur vi lägger upp en behandlingsstrategi tittar vi på hur patologi uppkommer, bland annat i relation till de sex klimaten, samt hur de olika organen påverkas då deras balans störs. Studierna av filosofin fördjupas då vi betraktar de närande och reglerande cyklerna på olika nivåer (Himmel-Jord-Människa). Vi börjar gå igenom olika västerländska diagnoser och lär oss om hur de kan behandlas. Under andra året har vi regelbundet besök av patienter på kursträffarna då vi tillsammans känner på puls och för samman teori och praktik i behandlingarna.
 
Tredje året fortsätter vi gå igenom vanliga diagnoser från skolmedicinen och ser vilka element, organ och energier som är påverkade, samt hur de är påverkade. Genom detta förstår vi vilka alternativ för behandling som är lämpliga. Alla tre åren vävs samman med en integrering av den teoretiska filosofin och praktiska tillämpningen med pulsdiagnostiken som bron däremellan.
 
Förkunskaper
Kriterierna för att bli antagen till kursen är att den sökande visar kapaciteten att fullfölja akupunkturutbildningen samt visar personlig lämplighet.
Våra nuvarande och tidigare elever är både män och kvinnor och har varit i
åldrarna 22-67 år. De har haft olika bakgrunder innan utbildningen.
Denna utbildning räknas som en eftergymnasial utbildning och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Det är bra att ha grundläggande kunskaper i engelska. Eventuella förkunskaper från vårdyrken,massage eller liknande är en fördel men är inget krav.
 
De elever som inte har en medicinsk bakgrund behöver läsa in basmedicin för att få diplom och vara berättigad att bli medlem i Svenska Akupunkturför- bundet.
De basmedicinska utbildningar som är godkända hittas på akupunkt- urförbundets hemsida.
 
Introduktionskurs
När du anmält dig till utbildningen får du tillgång till vår introduktionskurs i kinesisk medicin. Den består avvideofilmer, ljudfiler och instuderingsfrågor där många grundläggande begrepp och tankesätt inom kinesisk medicin tas upp så att du på en gång kan börja lära dig om akupunktur.
 
Om du vill lära dig mer om kinesisk medicin och akupunktur innan du bestämmer dig för att söka utbildningen kan du göra introduktionskursen separat.
I så fall betalar du in 3 450 kr till bankgiro 520 – 3872, Ahremark Akupunktur eller svischar beloppet till 123 076 4589 och sänder ett mail till info@klassiskakupunktur.se om att du betalat, så får du tillgång till materialet.
 
Om du därefter bestämmer dig för att börja vår treåriga utbildning så dras 3 450 kr av från första åretskursavgift.
 
Lärare
Huvudlärare på akupunkturutbildningen är Ulf Ahremark. Ulf började studera akupunktur 1994 och han har utbildat sig inom både CCM (Classical Chinese Medicine) och TCM (Traditional Chinese Medicine). Sedan 1997 är han aktiv som akupunktör och sedan 2008 som akupunkturlärare. Ulf ingår i ett internationellt nätverk av akupunktörer som kontinuerligt fördjupar sig inom CCM genom utbyte av erfarenheter och fortsatta studier. Ulf har även en bakgrund från japansk kampsport och studier inom shamanism, filosofi, religion samt teknisk fysik.
 
Skolan har ibland besök av gästlärare för att undervisa specifika kursavsnitt. Eventuella gästlärare bestäms under kursens gång.
 
Ansökan
Antagningen slutförs efter ett samtal med dig, antingen på kliniken eller över telefon. Om du antas tillutbildningen betalar du in anmälningsavgiften, 3 000 kr,
för att reservera din plats. Anmälningsavgiften reduceras från den totala kursavgiften.
 
Vid avanmälan från kursen efter antagning betalas 1 000 kr av anmälnings- avgiften tillbaka. Vid avanmälan mindre än två veckor innan kursstart betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.
 
Kursdatum 2023
1 – 2 april
29 – 30 april
3 – 4 juni
2 – 3 september
21 – 22 oktober
9 – 10 december
 
Utbildningsort är Örebro och på zoom.
 
Varför ska du läsa hos Ahremark Akupunktur?
–         Utbildningen är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet. Det innebär att du efter fullgjordutbildning och studier i basmedicin kan bli medlem och ta del av alla fördelar ett medlemskap ger (försäkringar, seminarier, nätverk mm). (Basmedicin läses separat på en av de skolor somAkupunkturförbundet godkänt).
 
–    Skolan lär ut både klassisk akupunktur CCM och traditionell kinesisk medicin TCM. (Läs vidare på http://www.klassiskakupunktur.se/akupunkturskola/artikel/ om akupunkturens  utveckling  och  vad som  skiljer  CCM  och  TCM).
 
–     Perspektivet på hälsa från kinesisk medicin är sammanvävt med västerländsk medicin och den senaste forskningen för att öka förståelsen om patologins uppkomst och hur vi bäst kan behandla föratt öka balansen.
 
–    Punkter lärs ut enligt lokal anatomi, proportionell placering och palpation.
 
-    Det är den enda skolan i Sverige som lär ut filosofin om stammar och grenar. Den filosofin kan betraktas som basen för klassisk kinesisk medicin och för teorin om      hur de fem elementen och organensamverkar med varandra.
 
–    Skolan är byggd i samarbete med systerskolor i bland annat Nederländerna, Finland och Israelmed mer än 35 års erfarenhet av akupunkturutbildningar.
–    Efter avslutad kurs kan deltagare få vägledning och delta i fortbildningar både i Sverige och genom vårt internationella samarbete.
 
Kursavgift och vad som ingår
Utbildningen kostar 44 900 kr per år inklusive moms. Det finns möjlighet att avbetala efter överenskommelse och då tillkommer 800 kr per delbetalning.  
I kursavgiften ingår helgseminarier, kursforum, undervisningsvideos, ljudfiler, instuderingsfrågor, telefonmöten, praktikhandledning samtkurslitteratur
(böcker och pdf-filer).
 
Du skriver in dig för ett år i taget. Kurspriset är detsamma även om du skulle missa ett kurstillfälle. Ahremark Akupunktur förbehåller sig rätten att neka deltagare tillträde till kursen om dennes betalningsåtaganden inte är uppfyllda. Ahremark Akupunktur förbehåller sig rätten att, på grund av kurs- deltagarens frånvaro, säga upp avtalet med deltagaren utan dennes rätt till återbetalning av kursavgiften.
 
När du gjort din första betalning till första året så får du tillgång till introduktionskursen så att du kan börja bekanta dig med kursmaterialet. Om du sedan tidigare har köpt introduktionskursen så får du avdrag på första årets kursavgift med samma belopp.
 
Läs mer
Gå in på vår hemsida www.klassiskakupunktur.se för att läsa och se på
videofilmer som berättar mer om klassisk akupunktur. På
http://www.klassiskakupunktur.se/blogg/ kan du läsa inlägg som handlar om
hälsa och välmående.

Kommande kurser:

Kursstart:        1/4-2023                      
Kursdagar:      Se ovan
Kurs nr:            AKU 123
Tider:               Varierande
PRIS:               Se ovan