Vittne finns inte - Lars Karlsson

Föreläsare: Lars Karlsson, Örebro

Innehåller hans traumatiska uppväxt som var präglat med fysisk och psykisk misshandel. Hanstid på både barnhem och fosterhem. 
Hans far tidiga bortgång. Hur han överlevde alla upplevelser. Vad konsten har betytt för honom och hur konsten kom till och räddade honom.

I November 2021 utkom Lars Karlsson med sin bok Vittne Finns Inte som är baserad på hans traumatiska uppväxt som var kantad av psykisk och fysisk misshandel.                         Skriven av Anders Jacobsson. Han blev omhändertagen av sin kommun och blev placerad både på barnhem och fosterhem. Hans far var gravt alkoholiserad och tog                            sitt liv när Lars endast var 9 år gammal. När Lars berättade om allt detta för Anders Jacobsson 2015 så sa han- jag ser detta både som en bok och film.                                                                      Boken utspelar sig mellan åren 1983-1986 då Lars var 7-10 år gammal. I all bedrövelse så finns det ett hopp och Lars står som segrare över sitt eget liv.

Boken finns att köpa under kvällen.


Kursdag:        HT-2023                12 platser kvar!
Kurs nr:          VFI 123
Tider:             18.00

Pris: 300:- inkl. moms och fika.